Mellan Gröna Lund och Beckholmen hittar du

Nya DJURGÅRDSVARVET

Här kan du beskåda praktfulla träbåtar, uppleva svensk hantverkstradition eller varför inte avsluta en solskenspromenad längs vattnet med en räksmörgås eller en kopp kaffe.

Vision och verksamheter

Vår vision är att värna och vårda Sveriges unika flotta av klassiska träbåtar, varvet, dess historiska byggnader och miljöer som en viktig del at vårt historiska arv.

Att bevara, vidareutveckla och praktisera den tradition, kunskap och hantverk som ligger till grund för att underhålla, restaurera och nybygga klassiska träbåtar.

Alla verksamheter på varvet ska vara publika, dvs. besökare ska vara välkomna att besöka hantverkarna i deras lokaler.

Varvets överskott ska användas till utveckling av verksamheten. 

Verksamheter  Målgrupper  Samarbeten  Ägare & Styrelse


Företag & Partners

Båthantverkarna

Linjon osv

HistoriaVarvet räddasAktiviteter

Historia                                                                                                        Det har byggts fartyg på Djurgården i flera hundra år. Redan 1712 skapade Johan Lampa, ålderman i byggnadsskrået, en varvsrörelse på området som nu är Gröna Lund. Under de närmaste decennierna återfinns ett antal ägare där den mest namnkunnige är skeppsbyggmästaren Fredrik af Chapman. På varvet byggdes ett stort antal krigsfartyg inför Gustaf III:s Rysslandsäventyr. Mest bemärkt är kanske den Chapman-ritade skonerten Amphion och kungaslupen Vasaorden som byggdes 1774, senare förstörd i en brand 1921. Där byggdes även ett antal Ostindiefarare - såsom Enigheten, Gustav III och Lovisa Ulrica.                                                                                Varvsverksamheten pågick fram till 1863. Samma år bildades Stockholms Ångslups AB. SÅA behövde en plats för vinteruppläggning och reparation av sina slupar och inköpte därför fastigheten Grönland, en vacker parktomt med ekar och lindar.                                                      1868 byggde man reparationsverkstad, smedja, magasin och slip. Varvet expanderade sedan kraftigt under de kommande 50 åren och ägde som mest 54 ångslupar, bogserbåtar och pråmar. Man nybyggde även fartyg     bl. a. tio livräddningskryssare.                                                                            På 1950-talet blev det en kraftig nedgång av verksamheten men rederiet fortsatte med passbåtstrafik och Djurgårdsfärjorna fram till 1970 då det övertogs av Waxholmsbolaget. som använde Djurgårdsvarvet som hemmahamn fram till 1980 då de sista ångsluparna lämnade området och flyttade till Blasieholmen.                                                       När de sista Vaxholmsbåtarna lämnat övertogs Djurgårdsvarvet av några fastighetsbolag som alla planerade att bygga exklusiva bostäder på varvsområdet. Då inleddes kampen att bevara Djurgårdsvarvet som pågick i 25 år tills Kungliga Djurgårdens Förvaltning köpte marken 2006. Då bildades också Nya Djurgårdsvarvet.
De som är intresserade av en utförligare historiebeskrivning kan läsa boken om Nya Djurgårdsvarvet som finns att köpa på Skrotens Café och Sjöhistoriska Museet      

Varvet räddas

Brödtext

  • Varvet räddas

    Brödtext

  • Funktion 2

    Lägg till mer information om funktionen, såsom fördelar, utseende, komponenter


Kontakt

Nya Djurgårdsvarvet

Besöksadress: Beckholmsvägen 4-26, Stockholm

0708 26 62 74

gustaf@brakenhielm.se