Vår vision

  • Att värna och vårda Sveriges unika flotta av klassiska träbåtar, varvet, dess historiska byggnader och miljöer som en viktig del av vårt maritima arv.
  • Att bevara, vidareutveckla och praktisera den tradition, kunskap och hantverk som ligger till grund för att , underhålla, restaurera och nybygga klassiska träbåtar.
  • Alla verksamheter på varvet skall vara publika dvs. besökare ska vara välkomna att besöka hantverkarna i deras lokaler.
  • Varvets överskott ska användas till utveckling av verksamheten
Nya Djurgårdsvarvet

Målgrupp & verksamhet

Samlad information om samarbeten, våra ägare samt styrelsen

Verksamheter

Vår huvudverksamhet ska vara underhåll, renovering och nybyggnation av klassiska båtar med betoning på träbåtar och till förfogande ska finnas båthall, snickeri, virkeslager, måleri, kapellmakeri, motorverkstad och elverkstad.

Varvet skall bli ett centrum för klassiska båtar där man kan mötas på restaurang, kafé eller i möteslokaler. Det skall även finnas möjlighet att köpa båttillbehör mm.

Målgrupper

Träbåtsentusiaster, träbåtsägare och alla som är intresserade av träbåtar.

Ungdomar, genom att skapa intresse och entusiasm för att ta över arvet av Sveriges flotta av klassiska träbåtar.

Sjöhistoriskt intresserade som vill stifta närmre bekantskap med vår fritidsbåtskultur.

Entreprenörer som arbetar med underhåll, renoveringar och nybyggnation av klassiska träbåtar.

Samarbeten

Vi ser oss som en del av Stockholms Sjögård och kommer att samarbeta med verksamheterna på Beckholmen, Skepps- och Kastellholmen, Statens Maritima Museer, Djurgårdens Hembygdsförening, Kungl. Djurgårdens Intressenter m.fl.

Ägare och styrelse

Nya Djurgårdsvarvet som ska driva verksamheterna på området ägs av den ideella Stiftelsen Nya Djurgårdsvarvet med syftet "för bevarande av svensk träbåtstradition".

Mark och byggnader ägs av Kungl. Djurgårdsförvaltningen.

Nya Djurgårdsvarvets styrelse består av
Ordf. Christer Salén,
Richard Kahm, Gabriella Jansson, Gunnar Haeger, Erik Stubert, Per-Magnus Sander och
Gustaf Bråkenhielm.


Nytt block

Detta är en blockbeskrivning. Klicka och skriv text för att ändra beskrivningen, eller ersätt den med ditt eget innehåll. Använd det här utrymmet för att konvertera sidans besökare till kunder med ett erbjudande